• Quỹ bảo hiểm

  Số dư quỹ bảo hiểm mỗi ngày

  BaseFEX sử dụng quỹ bảo hiểm để tránh trường hợp người tham gia giao dịch bị tự động giảm vị thế.Quỹ này dùng để cải thiện giá tiền của lệnhbị thanh khoản

  Sự gia tăng tiền bảo hiểm là do thanh khoản lệnh trên thị trường lấy mức giá cao hơn mức giá phá sản để giao dịch

  Để biết thêm chi tiết về số dư của quỹ bảo hiểm, vui lòng tham khảo bảng sau

  Ngày
  USDT Số dư quỹ bảo hiểm
  BTC Số dư quỹ bảo hiểm
  No Data

  No Data

 • ---