• BTC chỉ số : BTCUSDPI8H

  .BTCUSDPI8H:BTCUSD Chỉ số sai biệt giá

  Tổng quan

  Chỉ số BaseFEX .BTCUSDPI8Hlà cứ mỗi 8 tiếng sẽ tăng giá trị của tỷ lệ giá sai biệt một lân , tham khảo chỉ số .BTCUSDPI của nền tảng giao dịch BaseFEX . Những số liệu này dùng để tính toán lãi suất vốn, và sẽ được cung cấp trước 8 tiếng.

  .BTCUSDPI8H Giá trị lịch sử chỉ số

  Giá trị chỉ số

  Thời gian
  Hợp đồng
  BTCUSD Giá sai biệt
  No Data

  No Data

 • ---