• USD Endeksler : USDBON8H

    .USDBON8H: Sekiz Saatlik Ortalama USD Kredi Faiz Oranı

    BaseFEX .USDBON8H Endeksi, BaseFEX Endeksinde .USDBON prim oranından hesaplanan .USDBON Endeksinden gelen bir 8 saatlik TWAP’ıdır (Zaman ağırlıklı ortalama fiyat). Bu değerler fonlama oranları için kullanılır ve 8 saat önceden sunulur.

    .USDBON Endeksi belirli bir oranda sabitlenmiş olduğu için .USDBON8H Endeksi de 0.00% oranında sabitlenir.

  • ---