• Likidasyon - Oto. Kaldıraç Düşürme

  Genel Bakış

  Bir yatırımcının pozisyonu likide/tasfiye edildiği zaman o pozisyon BaseFEX likidasyon motoru tarafından devralınır. Eğer likidasyon, etiket fiyatı iflas fiyatına ulaştığı zaman doldurulamazsa, ADL sistemi otomatik olarak kâr ve kaldıraç önceliğine göre ilgili yatırımcıların pozisyonlarında kaldıraç düşürür.

  Bir yatırımcının pozisyonlarının kapatıldığı fiyat, likide edilen ilk emrin iflas fiyatıdır.

  Oto. Kaldıraç Düşürme Sıralaması

  Bir gösterge ile gösterilen bir kuyruktaki yerinizi görebilirsiniz. Bu gösterge, %20’lik artışlarla kuyruktaki önceliğinizi göstermektedir:

  Eğer beş çubuğun tümü yanıyorsa bu, pozisyonunuzun birinci %20 içinde olduğu anlamına gelir. Piyasada yakalanması mümkün olmayan bir likidasyon halinde kaldıracınız düşürülebilir.

  BaseFEX olarak Oto.Kaldıraç Düşürmeyi önlemek için Sigorta Fonu kullanmaktayız. Bu fonun belirli bir sözleşme için tükenmesi halinde Oto.Kaldıraç Düşürme meydana gelir.

  Kaldıracınızın düşürülmesi halinde size bir bildirim gönderilecektir. Açık emirleriniz iptal edilir ve daha sonra piyasaya yeniden girebilirsiniz.

  Öncelik Sıralaması Hesabı

  Kaldıraç düşürme önceliği, kâr ve kaldıraca göre hesaplanır. Daha kârlı ve daha yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların kaldıraçları ilk olarak düşürülür.

  Sıralama hesaplaması şu şekilde yapılır:

  Sıralama = PNL Yüzdesi * Efektif Kaldıraç (PNL yüzdesi > 0 ise)
      = PNL Yüzdesi / Efektif Kaldıraç (PNL yüzdesi < 0 ise)
  
  ve
  
  Efektif Kaldıraç = abs(Etiket Değeri) / (Etiket Değeri - İflas Değeri)
  PNL yüzdesi = (Etiket Değeri - Ort. Giriş Değeri) / abs(Ort. Giriş Değeri)
  Etiket Değeri = Etiket Fiyatından Pozisyon Değeri
  İflas Değeri = İflas Fiyatından Pozisyon Değeri
  Ort. Giriş Değeri = Ort. Giriş Fiyatından Pozisyon Değeri

  Sistem pozisyonları uzunlar ve kısalar olarak ayırır ve sonra da bunların en yüksekten en düşüğe sıralar.

  Oto.Kaldıraç Düşürme ve Sosyal Zarar

  BaseFEX, “Sosyal Zarar” sisteminin evrim geçirmiş hali olarak bir Oto.Kaldıraç Düşürme sistemi kullanmaktadır.

  Sosyal Zarar sistemlerinin bazı dezavantajları bulunmaktadır:

  • Risk altındaki tek bir yatırımcı, düşük risk altındaki yatırımcılar da dahil tüm yatırımcılar için büyük zarar yaratabilir.
  • Herhangi zarar halinde, yeniden bakiye yükleme veya ödemeye kadar kâr bloke edilir.

  Oto.Kaldıraç Düşürme sistemi mevcut zarar belirsizliğini çözümlemeyi amaçlar ve yeniden bakiye yükleme veya ödemeyi beklemek yerine yatırımcılara kaldıraç düşürme meydana gelir gelmez karar verme imkanı tanır. Kaldıracı düşürülen yatırımcılar derhal zararına satış fiyatı ve boyutu hakkında bilgilendirilir. Bundan sonra piyasaya yeniden girmeyi seçebilirler.

  Oto.Kaldıraç Düşürme ve Sıralama sistemi örneği

  Yatırım sistemi içinde ise altı uzun bulunmaktadır ve bunların efektif kaldıraçlı PNL’si hesaplanmıştır. PNL sıralaması ne kadar yüksekse efektif kaldıraçlı PNL de o kadar yüksektir.

  Hesap Miktar PNL Sıralaması
  1 10 3
  2 10 6
  3 20 1
  4 30 4
  5 20 5
  6 10 2

  Yatırım sistemi daha sonra bu pozisyonları en yüksekten en düşüğe sıralar ve her bir pozisyona ilişkin beştebirlik dilimleri hesaplar.

  Hesap Miktar PNL Sıralaması Yüzde
  2 10 6 20%
  5 20 5 40%
  4 30 4 60%
  1 10 3 80%
  6 10 2 80%
  3 20 1 100%

  Bir likidasyon meydana geldiğinde en yüksek yüzdelerdeki yatırımcıların kaldıraçları ilk olarak düşürülür. Örneğin, bir pozisyon 20 boyutu ve iflas fiyatı 650 USD olacak şekilde tasfiye edilmişse şu olur:

  2. ve 5. hesap kaldıraçları 650 USD iflas fiyatında düşürülür. 2. hesabın toplamda 10 sözleşmesinin tümü kapatılırken, kısa likidasyondan geriye kalan 10 sözleşme 5. hesaba atanır.

  Dolayısıyla, 5. hesapta geriye 10 sözleşme kalacaktır (20’den). Efektif kaldıracına bağlı olarak 5. hesap en düşük dilimde kalabilir ya da kalmayabilir.

  Her iki kullanıcı da bilgilendirilir ve pozisyonlarına yeniden girmelerine izin verilir.

 • ---