Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Crypto Futures Exchanges Comparison

  There is no denying the fact that the Crypto derivatives market is a booming industry where other players across the globe and we are competing in a rather flat global market. Living up to our 'honesty' and 'integrity' spirit, we think that it is necessary to inform traders of the comprehensive knowledge about available options.

  If by any chance, you find Basefex fits your needs, we would appreciate you giving us a try. Our liquidity has been pretty decent. We also have an advanced 'Trigger' order type that can elevate your trading and isn't available anywhere else.

  All info here comes from official and public information sources — no BaseFEX opinions.

  Basics

  Operation Status Security Rating KYC US Resident Acceptance Mobile App
  BitMEX In Operation B+ No No No
  Deribit In Operation F No No Yes
  BaseFEX In Operation A+ No No Yes
  BitSeven In Operation F No No No
  Crypto Facilities In Operation B Yes No No
  Bybit In Operation D- No No No
  FTX In Operation B+ Yes No No
  Bakkt In Operation F Yes Yes No
  Digitex Futures Pre-launch D+ Yes No No

  Source for the Security Rating: Mozilla’s Observatory test https://observatory.mozilla.org

  Offerings

  Max. Leverage Contract Length Available Pairs
  BitMEX 100x Perpetual BTCUSD, ADAXBT, BCHXBT, EOSXBT, ETHUSD, ETHXBT, LTCXBT, TRUXBT, XRPXBT
  Deribit 100x Perpetual BTCUSD, ETHUSD
  BaseFEX 100x Perpetual BTCUSD, BTCUSDT, ETHXBT, XRPXBT, BCHXBT, LTCXBT, BNBXBT
  BitSeven 100x Perpetual BTCUSD, XRPUSD, LTCUSD, ETHUSD
  Crypto Facilities 100x Perpetual Monthly Quarterly BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, BCHUSD, XRPUSD, XRPXBT
  Bybit 100x Perpetual BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, XRPUSD
  FTX 101x Perpetual FTTUSD, FTTBTC, BTCUSD, ATLUSD, MIDUSD, SHITUSD, ALGOUSD, LTCUSD, BNBUSD, BCHUSD, BSVUSD, EOSUSD, ETHUSD, LEOUSD, TRXUSD, XRPUSD
  Bakkt Unknown Daily, Monthly BTCUSD
  Digitex Futures 100x Perpetual BTCUSD

  Deposits & Fees

  Deposit Currency Trading Fees Withdrawal Fees Min. Deposit
  BitMEX BTC -0.025% for Maker. 0.0750% for Taker 0.00049 BTC 0.0001 BTC
  Deribit BTC -0.025% for Maker, 0.075% for Taker 0.0006 BTC 0.001 BTC
  BaseFEX BTC & USDT 0.02 % for Maker, 0.06% for Taker 0 0
  BitSeven BTC 0.075% x Leverage for purchase & sale. 0.001 BTC 0.001 BTC
  Crypto Facilities BTC -0.02% for Maker, 0.075% for Taker 0 0
  Bybit BTC -0.025% for Maker, 0.075% for Taker 0.0005 BTC 0
  FTX USDC & TUSD -0.02% for Maker, 0.07% for Taker 0 0
  Bakkt BTC Unknown Unknown 1 BTC
  Digitex Futures Native Token 0 for Maker, 0 for Taker Unknown Unkonwn
 • ---