Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Liquidation - Fair Price Marking

  Overview

  The trading system at BaseFEX avoids unnecessary liquidations through the help of the Fair Price Marking mechanism. Without this system, unnecessary liquidations may occur if the market is being manipulated or is illiquid. The system can achieve this by setting the Mark Price of the contract to the Fair Price instead of the Last Price.

  For Perpetual Contracts, the Fair Price equals to the underlying Index Price plus a decaying Funding Basis rate, and the Index Price is an average of the latest prices on the major spot exchanges.

  All Auto-Deleveraging contracts are subject to Fair Price Marking, and this mechanism only affects the Liquidation Price and Unrealized PNL, so it does not affect Realized PNL.

  Note: Your Unrealized PNL might be positive or negative immediately after your order is executed. This happens when the Fair Price is slightly different from the Last Price. This is normal and does not mean you have lost money, but be sure to keep an eye on your Liquidation Price to avoid a premature liquidation.

  Calculation of Fair Price for Perpetual Contracts

  The Fair Price of Perpetual Contract is calculated by the Funding Basis rate:

  Funding Basis = Funding Rate * (Time Until Funding / Funding Interval)
  Fair Price = Index Price * (1 + Funding Basis)

  You can check funding page for more detailed information on the funding and examples.

  Calculation of Fair Price for Futures Contracts

  The Fair Price Marking for Futures Contracts is slightly different from the Perpetual Contract. It is done by comparing the Impact Mid Price of a contract to its underlying Index Price. This is used to calculate the % Fair Basis, which is then used in the derivation of the Fair Price.

  Impact Bid, Ask and Mid Price

  Impact Mid Price = Average (Impact Bid Price, Impact Ask Price) where;
  Impact Bid Price = The average fill price to execute the Impact Margin Notional on the Bid side
  Impact Ask Price = The average fill price to execute the Impact Margin Notional on the Ask side

  The Impact Margin Notional is the notional available to trade with 0.1 BTC worth of margin (i.e., 0.1 BTC / Initial Margin) and is used to determine how deep in the order book to measure either the Impact Bid or Ask Price.

  For example:

  Contract Initial Margin Impact Margin Notional
  BTC Quarterly 1% 0.1 BTC / 0.01 = 10 BTC

  Fair Price Derivation

  Once BaseFEX has calculated the Impact Mid Price, it can use this number to calculate the % Fair Basis. The % Fair Basis will be used to calculate the Fair Value of the futures contract, which is added to the Index Price to finally create the Fair Price, which is used for marking purposes.

  % Fair Price Basis = (Impact Mid Price / Index Price - 1) / (Time To Expiry / 365)
  Fair Value = Index Price * % Fair Basis * (Time to Expiry / 365)
  Fair Price = Index Price + Fair Value

  For example:

  Impact Mid Price = $105
  Underlying Index = $100
  Time to Expiry = 30 Days
  
  % Fair Price Basis = ($105 / $100 - 1) / (30 / 365) = 60.8%
  Fair Value = $100 * 60.8% * (30 / 365) = $5
  Fair Price = $100 + $5 = $105

  Note on Calculation: The % Fair Basis is updated each minute, but only if the difference between the Impact Ask Price and Impact Bid Price is less than the maintenance margin of the futures contract. After it has been updated, the Fair Price will be equal to the Impact Mid Price, and then the Fair Price will float with regard to the Index Price and the time-to-expiry decay on the contract until the next update.

 • ---