• Fonlama

  Fonlama her gün 8 saatte bir 02:00 UTC+00, 10:00 UTC+00 ve 18:00 UTC+00 saatlerinde gerçekleşir. Bu saatlerden birinde bir pozisyona sahipseniz sadece fonlama öder veya alırsınız. Fonlama takasından önce pozisyonunuzu kapatırsanız fonlama ödemez veya almazsınız.

  Ödediğiniz veya aldığınız fonlama şu şekilde hesaplanır:

  Fonlama = Pozisyon Değeri * Fonlama Oranı

  Kaldıraç pozisyon değerinizi etkilemez. Örneğin, 100 BTCUSD sözleşmesine sahipseniz fonlama bu sözleşmelerin itibari değeri üzerinden ödenir ya da alınır ve fonlama bu pozisyona atamış olduğunuz teminata dayanmayacaktadır.

  Fonlama Oranı pozitif ise uzunlar kısaları öder ve bu oran negatif ise tam tersi gerçekleşir.

  Fonlama Oranı Hesaplamaları

  Fonlama Oranı iki parçadan meydana gelir: Faiz Oranı ve Prim/İndirim.

  Fonlama Oranı, Sürekli Sözleşmenizin işlem gören fiyatını dayanak referans fiyat ile aynı düzeyde tutmayı amaçlar. Dolayısıyla da, sözleşmenin uzunları ve kısaları periyodik olarak faiz ödemeleri değiş tokuşu yaptığı sürece bu sözleşme teminatlı yatırım piyasalarını taklit eder.

  Faiz Oranı

  BaseFEX’te işlem gören her sözleşme iki parçadan meydana gelir: bir Baz döviz ve bir Karşıt döviz. BTCUSD Sürekli Sözleşmesinde Baz döviz Bitcoin ve Karşıt döviz de USD olmaktadır. Faiz Oranı, bu iki para birimi arasındaki faiz oranlarının bir fonksiyonudur.

  Faiz Oranı (I) = (Faiz Karşıt Endeksi - Faiz Baz Endeksi) / Fonlama Aralığı
  
  ve
  
  Faiz Baz Endeksi = Baz dövizi ödünç almak için gerekli Faiz Oranı
  Faiz Karşıt Endeksi = Karşıt dövizi ödünç almak için gerekli Faiz Oranı
  Fonlama Aralığı = 3 (fonlama her 8 saatte bir gerçekleşir)

  *Not: Her bir Faiz Endeksi için kaynak olacak ödünç alma piyasası Sözleşme Şartnamesinde belirtilir.

  Prim / İndirim

  Sürekli sözleşme, Etiket Fiyatından önemli ölçüde farklı bir prim veya indirimle işlem görebilir. Bu şartlar altında, sözleşmenin işlem gördüğü seviyelere uygun olarak bir sonraki Fonlama Oranını artırmak veya düşürmek için bir Prim Endeksi kullanılır. Her bir sözleşmenin Prim Endeksi, Sürekli Sözleşme sayfasında yer alır ve şu şekilde hesaplanır:

  Prim Endeksi (P) = (Maks(0, Efektif Alış Fiyatı – Etiket Fiyatı) - Maks(0, Etiket Fiyatı - Efektif Satış Fiyatı)) / Spot Fiyatı + Etiket Fiyatında kullanılan Adil Taban

  Efektif Alış Fiyatı ve Efektif Satış Fiyatı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Adil Fiyat Belirleme.

  Son Fonlama Oranı Hesaplama

  BaseFEX her dakika Prim Endeksi (P) ve Faiz Oranı (I) hesaplar ve sonra da bu dakikalık oranlar dizisinden 8 saatlik Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (TWAP) hesaplar.

  Fonlama oranı, 8 Saatlik Faiz Oranı Bileşeni ve 8 Saatlik Prim / İndirim Bileşeni ile hesaplanır. Bir sönümleyici +/- %0,05 eklenir.

  Fonlama Oranı (F) = Prim Endeksi (P) + clamp(Faiz Oranı (I) - Prim Endeksi (P), %0,05, -%0,05)

  Burada 'clamp' fonksiyonu bir değeri üst ve alt sınır arasında sıkıştırır; tercih edilen değer ilk parametre, üst sınır ikinci parametredir ve alt sınır üçüncü parametredir. Özetlemek gerekirse, 'clamp' bu üç değer arasında ortadaki değeri seçer. Dolayısıyla, eğer (I - P) değeri +/- %0,05 aralığında ise, o halde (I - P) alınır ve F = P + (I - P) olur. Bu da Fonlama Oranının Faiz Oranına eşit olduğu anlamına gelir.

  Hesaplanan bu Fonlama Oranı daha sonra BTC Pozisyon Değerine uygulanarak Fonlama Zaman Damgasında ödenecek veya alınacak Fonlama Tutarı belirlenir.

  Tavan Fonlama Oranları

  BaseFEX, maksimum kaldıracın doldurulabilmesi amacıyla Fonlama Oranı tavanları belirlemektedir. İki tavan bulunmaktadır:

  1. Mutlak Fonlama Oranının üst sınırı İlk Teminat - Sürdürme Teminatı değerinin %75’idir. Eğer İlk Teminat %1 ve Sürdürme Teminatı %0,5 ise maksimum Fonlama Oranı da %75 * (%1 - %0,5) = %0,375 olacaktır.
  2. Fonlama Oranı, Fonlama Aralıkları arasında Sürdürme Teminatının %75’inden daha fazla değişemez.

  Fonlama Ücretleri

  BaseFEX, fonlama için hiçbir ücret talep etmemektedir. Fonlama doğrudan uzun ve kısa pozisyon sahipleri arasında takas edilir.

  Fonlama Oranı Örnekleri

  Faiz Oranı (I) = (Faiz Karşıt Endeksi - Faiz Baz Endeksi) / Fonlama Aralığı
  Prim Endeksi (P) = (Maks(0, Efektif Alış Fiyatı - Etiket Fiyatı) - Maks(0, Etiket Fiyatı - Efektif Satış Fiyatı)) / Spot Fiyatı 
  Fonlama Oranı (F) = Prim Endeksi (P) + clamp(Faiz Oranı (I) - Prim Endeksi (P), %0,05, -%0,05)

  Fonlama Oranının (F) farklı Faiz Oranları (I) ve Prim Endeksi rakamları ile nasıl değiştiğinin örneklerini aşağıda bulacaksınız.

  Faiz Oranı (I) Prim Endeksi (P) Fonlama Oranı (F)
  %0,03 %0,00 %0,03
  %0,03 %0,06 %0,03
  %0,03 %0,15 %0,10
  %0,03 -%0,05 %0,00
  %0,03 -%0,10 -%0,05
  %0,10 %0,06 %0,10
  %0,10 %0,15 %0,10
  %0,10 -%0,05 %0,00
  %0,10 -%0,10 -%0,05
  %0,20 %0,10 %0,15
  %0,30 %0,10 %0,15
  %0,45 %0,10 %0,15
 • ---