Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Margin - IM, MM, and UM

  Margin Trading

  Margin trading is a method of trading assets using funds provided by others. When compared to regular trading accounts, margin accounts allow traders to access greater sums of capital, allowing them to leverage their positions. Essentially, margin trading amplifies trading results so that traders can realize larger profits on successful trades.

  Example:

  A trader initiates a margin trade, he/she has 2 BTC and is using 10x leverage.
  Initial Margin = 2 BTC
  Contract Value = Initial Margin x Leverage = 20 BTC
  Initial Margin Rate = 1 / Leverage = 10%

  Initial Margin

  Initial Margin is the amount of collateral required to open a position for leverage trading.

  To calculate an initial margin, multiply the order value with the initial margin rate. The initial margin rate depends on the leverage used. Assuming you use a 100x leverage in contract value of 100 dollars, you would only need to invest 1 dollar as your initial margin (1/100).

  To check the initial margin rate for your position, and the maximum leverage you can use, you may refer to the risk limit table.

  Example:

  A trader buys 6,000 BTCUSD contracts at 10,000 USD with 25x leverage.
  Initial Margin = Quantity of Contracts / (Order Price × Leverage)
  = 6,000/(10,000×25) 
  = 0.024 BTC

  Maintenance Margin

  Maintenance Margin is the minimum account value required to continue holding a position.

  Liquidation occurs when the isolated margin for the position is less than its maintenance margin level.

  Example:

  A trader buys 6,000 BTCUSD contracts at 10,000 USD with 25x leverage.
  The maintenance margin used for this position is:
  Maintenance Margin = (Quantity of Contracts / Order Price) × Maintenance Margin Rate
  = (6,000/10,000)×0.5% 
  = 0.003 BTC
  Initial Margin = 6,000/(10,000*25)
  = 0.024 BTC

  This means that this position may have an unrealized loss of up to 0.021 BTC (0.024 BTC - 0.003 BTC) before the occurrence of liquidation.

  Used Margin

  Used margin = Positions margin + Order Margin

  Positions Margin= Used margin of positions + Fee to close

  Order Margin = Used margin of open order + 2-way taker fee (Fee to open + Fee to close)

 • ---