• Likidasyon - Genel Bakış

  BaseFEX’te Sürekli Sözleşmeler için 100 katına kadar kaldıraç kullanılabilir. Yatırımcılar pozisyonlarını açık tutmak için bu pozisyonun değerinin belirli bir yüzdesini borsada tutmak zorundadır ve buna Sürdürme Teminatı yüzdesi adı verilir. Minimum Sürdürme Teminatı Gereklilikleri Risk Limitleri Sayfasında incelenebilir.

  Sürdürme teminatı gerekliliğinizi yerine getiremezseniz tasfiye edilirsiniz ve sürdürme teminatınızı kaybedersiniz.

  Her pozisyon için likidasyon fiyatınızı Açık Pozisyonlar Sekmesinde görebilir ve Kaldıraç Kaydıracı veya Risk Limitleri sekmesini kullanarak daha fazla teminat ekleyerek bunları değiştirebilirsiniz

  Likidasyonların Minimizasyonu

  BaseFEX, likid olmayan piyasalar veya fiyat manipülasyonuna bağlı likidasyondan kaçınmak için Adil Fiyat Belirleme kullanmaktadır.

  Daha büyük pozisyon boyutları için daha yüksek teminat düzeyleri gerektiren Risk Limitleri de uygulanmaktadır. Bu da güvenle kapatılması zor olabilen büyük pozisyonları etkin bir şekilde kapatması için BaseFEX likidasyon sistemine daha kullanışlı teminat sağlamaktadır. Bunu yapmak güvenli ise daha büyük pozisyonlar artan şekilde likide edilir.

  Likidasyon tetiklendiğinde BaseFEX, teminat serbest bırakmak ve pozisyonu sürdürmek amacıyla mevcut sözleşme üzerindeki tüm açık emirleri iptal eder. Diğer sözleşmelerde bulunan emirler açık kalacaktır.

  Likidasyon Süreci

  BaseFEX, yatırımcı pozisyonunun tam likidasyonundan kaçınmak için sürdürme teminatının otomatik olarak azaltılmasını kapsayan kısmi bir likidasyon süreci kullanmaktadır.

  En Düşük Risk Limiti katmanındaki kullanıcılar

  1. BaseFEX sözleşmedeki tüm açık emirleri iptal eder.
  2. Bunu yapmak sürdürme teminatı gerekliliğini tatmin etmezse, pozisyon likidasyon motoru tarafından iflas fiyatından likide edilir.

  En Yüksek Risk Limiti katmanındaki kullanıcılar

  Likidasyon sistemi bir kullanıcıyı daha düşük bir Risk Limitine ve dolayısıyla da daha düşük teminat gerekliliği seviyesine çekmeye çalışır.

  1. Bir kullanıcıyı bir Risk Limitine çekme çabası kullanıcının açık emirleri ve mevcut pozisyonunu ilgilendirir.
  2. Tüm açık emirleri iptal etmek ve bir kullanıcıyı bir Risk Limitine çekme çabası kullanıcının mevcut pozisyonunu ilgilendirir.
  3. Likidasyondan kaçınmak amacıyla mevcut Risk Limiti pozisyon boyutu ile teminat gerekliliğini sağlayacak pozisyon boyutu arasındaki fark için bir FillOrKill emri verilir.
  4. Pozisyon yine de likidasyon sürecinde kalırsa, pozisyonun tamamı likidasyon motoru tarafından devralınır ve pozisyonu kapatmak için iflas fiyatından bir limit emri verilir.

  Sistem Kârı ve Zararı

  BaseFEX pozisyonu iflas fiyatından daha iyi bir fiyattan likide edebilirse, Sigorta Fonuna ekstra fon eklenir.

  BaseFEX pozisyonu iflas fiyatından daha iyi bir fiyattan likide edemezse, BaseFEX pozisyonu piyasada kapatmak amacıyla Sigorta Fonunu kullanır. Bunu yapmak da likide edilmiş emri kapatmazsa, bu durum Oto.Kaldıraç Düşürme olayı ile sonuçlanır.

 • ---