• Teminat Terminolojisi

  Terim Açıklama
  Cüzdan Bakiyesi Yatırılan Para - Çekilen Para + Gerçekleşmiş PNL
  Gerçekleşmemiş PNL Tüm açık pozisyonların mevcut kâr ve zararı
  Teminat Bakiyesi BaseFEX’te tutulan toplam özkaynak. Teminat Bakiyesi = Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş PNL
  Pozisyon Teminatı Teminatınızın açık pozisyonların ilk teminat gerekliliğine atanmış kısmı. Bu, elinizdeki tüm sözleşmelerin giriş fiyatının seçtiğiniz kaldıraca bölünmesi ve elde edilen rakama gerçekleşmemiş kâr ve zarar eklenmesi ile bulunur.
  Emir Teminatı Teminatınızın açık emirlerin ilk teminat gerekliliğine atanmış kısmı.
  Mevcut Bakiye Yeni pozisyonlar açmak için mevcut teminatınız. Mevcut Bakiye = Teminat Bakiyesi - Emir Teminatı - Pozisyon Teminatı
 • ---