• Emir - Emir Ayarları

  Yürürlük Süresi(GTC/IOC/FOK)

  Yürürlük süresi, bir emrin işleme alınmadan önce veya sonra ne süreyle aktif kalacağını belirten, yatırımcı için özel bir talimatlar bütünüdür. Bu seçenekler, yatırımcıların yatırım stratejileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlamaları nedeniyle aktif yatırımcılar için özellikle önemlidir.

  BaseFEX’te limit emirleri için üç farklı Yürürlük Süresi tipi bulunmaktadır.

  GoodTillCanceled (GTC) emri, yatırımcı iptal etmediği takdirde süresiz olarak efektif kalan bir emirdir. Bir GTC emri, miktarın tamamının gerçekleşmesini beklemeye hazır olan bir yatırımcı için uygundur ve gerçekleşmeyen miktarı herhangi bir tarihte iptal etme esnekliğini sunar. BaseFEX üzerindeki tüm emirler için varsayılan seçenek budur.

  ImmediateOrCancel (IOC) emri, limit fiyatı veya daha iyi bir düzeyden derhal gerçekleştirilmelidir. Bu emir derhal ve bütünüyle gerçekleşmezse, gerçekleşmeyen kısmı iptal edilir. Piyasaya büyük bir emir gönderildiği zaman IOC emri kullanılabilir. Büyük bir emrin çeşitli fiyatlardan gerçekleşmesinden kaçınmak için IOC, emrin derhal gerçekleşmeyen herhangi kısmını otomatik olarak iptal eder.

  Örneğin, A Yatırımcısının bir IOC yürürlük süresi stratejisi kullanarak 7.000 USD’dan 10.000 sözleşmeye Al/Uzun limit emri ile piyasaya girmek istediğini düşünelim. Piyasa derinliği 7.000 USD satış fiyatından sadece 8.000 sözleşme içermektedir. Burada, bu emir mevcut 8.000 birimi 7.000 USD’dan işleme alır ve gerçekleştirir ve geriye kalan 2.000 sözleşme iptal edilir.

  FillOrKill (FOK) emri, limit fiyat veya daha iyi bir düzeyden derhal ve bütünüyle gerçekleştirilmesi gereken bir emirdir. Aksi takdirde tamamen iptal edilir. Kısmi gerçekleştirmeye izin verilmez. FOK emirleri genellikle kısa süre içerisinde piyasanın fırsatlarından avantaj sağlamak veya scalping yapmak isteyen gün yatırımcıları tarafından kullanılır.

  Örneğin, A Yatırımcısının bir FOK yürürlük süresi stratejisi kullanarak 7.000 USD’dan 10.000 sözleşmeye Al/Uzun limit emri ile piyasaya girmek istediğini düşünelim. Emir gönderildikten sonra piyasa derinliği 7.000 USD satış fiyatından sadece 8.000 sözleşme içermektedir. Burada, 7.000 USD’dan mevcut sözleşme sayısı olan 8.000’in limit emrini tamamen dolduramaması nedeniyle emir gerçekleştirilemez ve iptal edilir.

  Post Only Emirleri

  Limit ve Şartlı Limit Emirlerine ek bir seçenek olan Post-Only Emirleri, Limit Emirlerinizin emir defterine işlenmesini ve böylece bir piyasa yapıcı indirimi almasını sağlar. Bu seçenek seçildiği zaman, sistem emir girişi sonrasında emrin derhal gerçekleşeceğini saptarsa otomatik olarak Limit Emrini iptal eder.

  Yatırımın ana amacı

  Limit Emirlerinizde Post-Only seçeneğini seçen yatırımcılar, Limit Emirlerinin emir defterine işleneceğinden ve böylece emir gerçekleştirildiğinden bir piyasa yapıcı indirimi alacaklarından emin olurlar. Bunun yatırımcılar için anlamı, artık yatırım ücretleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarıdır ve bu da yüksek hacimli yatırım veya scalping yapan yatırımcılar için hassas bir konudur.

  Örneğin:

  Son derece değişken bir piyasa trendinde (damping gibi), A yatırımcısı 7.000 USD’dan 100.000 BTCUSD sözleşmesi için al/uzun emri verir. Emir defterindeki mevcut en iyi satış fiyatı 7.001$’dır ama Limit Emri girildikten sonra bu fiyat hızla 6.995$’a çekilir. Aşağıda, Post-Only seçeneğini kullanarak ve kullanmadan A Yatırımcısının Limit Emri vermesinin iki örneğini inceleyeceğiz.

  • Post-Only seçeneğini kullanmadan
   En iyi satış fiyatı zaten alış limit fiyatına (7.000 USD) kıyasla daha iyi bir fiyat seviyesine (6.995 USD) hareket ettiği için sistem Limit Emrini derhal bir Piyasa Emri olarak işleme alır ve 7.000 USD’a kadar mevcut en iyi satış fiyatından bu emri doldurur. Bunun sonucunda, A Yatırımcısı aslında bir piyasa yapıcı indirimi beklerken istemeden de bir piyasa alıcı ücreti ödemek zorunda kalabilir. Not: Limit Emrinizin gerçekleşmesi aynı zamanda büyük ölçüde limit emriniz için seçtiğiniz Yürürlük Süresi stratejisine de bağlıdır.

  • Post-Only seçeneğini kullanarak
   En iyi satış fiyatı zaten alış limit fiyatına (7.000 USD) kıyasla daha iyi bir fiyat seviyesine (6.995 USD) hareket ettiği için emir anında gerçekleştirilir, sistem bu emrin emir defterine işlenmesi mümkün olmadığı için otomatik olarak bu limit emrini iptal eder. Yani A Yatırımcısının herhangi istenmeyen piyasa alıcı ücretleri ödemesi gerekmez.

  Reduce Only Emirleri

  Limit emirlerine ek bir seçenek olan reduce-only emirleri, limit emrinizin sözleşme miktarını, açık pozisyonun sözleşme boyutu ile eşleşecek şekilde dinamik olarak azaltarak veya düzelterek pozisyon boyutunuzu düşürme işlevine sahiptir. Bu da pozisyonunuzun yanlışlıkla büyümesini engeller.

  Yatırımın ana amacı

  Limit emirleri ile Reduce-only seçeneğini seçen yatırımcılar, mevcut pozisyon zaten kapatılmış/durdurulmuş/likide edilmiş ise kâr almak için ayarlanmış bir limit emrinin yanlışlıkla yeni bir pozisyon olarak girilmediğinden emin olabilirler.

  Örneğin:

  A Yatırımcısı 7.000 USD fiyatından 1.000 adet BTCUSD sözleşmesine sahiptir ve 6.800 USD’da bir zarar durdur emri girmiştir. Ayrıca, A Yatırımcısı 7.200 USD seviyesindeki limit fiyatı ile kâr al/kısmi kâr al emri girmek istemektedir. Aşağıda, Reduce-only seçeneğini kullanarak ve kullanmadan A Yatırımcısının Kâr Al seçeneğini kullanmasının iki örneğini inceleyeceğiz:

  • Reduce-only Seçeneği Kullanmadan
   Son İşlem Fiyatı önce emrin zarar durdur seçeneğini tetikler ve sonra 7.200 USD seviyesine geri dönerse, önce kâr al emri muhtemelen gerçekleşir ve yatırımcının istemeden 7.200 USD seviyesinde bir Satış pozisyonu açmasına neden olur.

  • Reduce-only Seçeneği Kullanarak
   Son İşlem Fiyatı önce emrin zarar durdur seçeneğini tetiklerse, ilgili 7.200 USD kâr al limit emri otomatik olarak iptal edilir ve böylece gelecekte istemeden pozisyon açılması önlenmiş olur.

  Lütfen unutmayınız:

  1) Açık pozisyon bulunmaması halinde, aktif emirler olup olmadığına bakılmaksızın sistem otomatik olarak herhangi reduce-only emrini reddeder.

  2) Pozisyon sayfasında bulunan "limit/piyasa fiyatına yakın" işlevine, Reduce-only işlevi varsayılan olarak ve gerçekleştirme önceliği ile entegre edilmiştir. Teminatın yetersiz olması halinde, yakın işlevi ile aynı yönde olan ve en kötü limit fiyatına sahip aktif emirler ilk olarak iptal edilir.

  3) Mevcut bir pozisyon olması ve başka aktif emirler olması halinde, reduce-only emri sadece açık pozisyonun sözleşme boyutuna eşit veya bundan daha düşük olacak şekilde verilebilir. Mevcut pozisyonunun sözleşme boyutunu aşan diğer tüm reduce-only emirleri otomatik olarak azaltılır ya da iptal edilir.

  4) Mevcut bir pozisyon tutuluyor ve diğer aktif emirler bulunuyorsa:

  • Mevcut bir Reduce-only emri olmadan
   Yeni bir reduce-only emri ile bu emirden daha iyi bir fiyattan girilmiş tüm aktif emirlerin toplamı mevcut açık pozisyonun sözleşme boyutundan büyük olamaz. Aksi takdirde, yeni emrin sözleşme boyutu sistem tarafından otomatik olarak düşürülür veya iptal edilir.

  • Mevcut bir Reduce-only emri ile
   Yeni bir reduce-only emri ile bu emirden daha iyi bir fiyattan girilmiş tüm aktif emirlerin toplamı mevcut açık pozisyonun sözleşme boyutundan büyük olamaz. Aksi takdirde, en kötü emir fiyatına sahip reduce-only emri sistem tarafından otomatik olarak düşürülür veya iptal edilir.

 • ---