Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Order - Order Types

  At BaseFEX, we offer many different types of orders to help you trade cryptocurrency derivatives. You can check the order types here, and also check the Fees of your orders.

  Market Orders

  Market orders will be executed immediately with the current market price. You might use this kind of order when you want to execute it right away. You should pay close attention to your order book when choosing your order type, as a large market order might cause huge costs.

  User Inputs: Quantity

  Limit Orders

  Limit orders are used to specify the maximum or minimum price you are willing to buy or sell at. You can use this order type to minimize your trading cost, but your order might not be able to be executed when its price is too far from the market price.

  Use Inputs: Quantity, Limit Price

  Limit Order Example

  Quantity = 10 Contracts
  Limit Price = 100
  Direction = Buy

  A bid of 10 contracts will be placed in the market with a Limit Price of 100.

  Trigger Orders

  Trigger orders are executed with pre-defined Trigger Condition and Trigger Price by a customer. Trigger Conditions include Mark Price, Market Price, and Index Price. Once the price reaches the pre-defined Trigger Price, the system will send your order to the market, be it Market Order or Limit Order.

  User Inputs: Trigger Condition, Trigger Price, Limit vs. Market Order

  Trigger Order Example

  Trigger Condition = Index Price
  Trigger Price = 10,000
  Limit vs Market Order = Market
  Quantity = 10
  Direction = Buy

  A market order of 10 contracts will be bought when Index Price reaches 10,000.

  Stop Loss / Take Profit (SL/TP)

  A Stop Loss (SL) is designed to limit an investor’s loss on a position. It does not enter the order book until the market price moves against your position and reaches a certain Trigger Price. Traders use this type of order as a risk-management tool to limit losses on existing positions.

  A Take Profit (TP) is somewhat similar to a Stop Loss order. However instead of executing when the price moves against the position, the order executes when the price moves in a favorable direction and reaches a certain Trigger Price.

  BaseFEX's TP/SL feature is not a new order type. Instead, it allows you to set TP/SL conditions for your current position, after you enter the position via Market, Limit, or Trigger Order.

 • ---