• Kâr ve Zarar

  Gerçekleşmemiş PNL ve gerçekleşmiş PNL’nin ne olduğunu anlamak için bu kılavuzu okumanız şiddetle tavsiye olunur.

  Örnek 1: Alış ve Satış

  Giriş fiyatı 1.000$ olmak üzere 1.000 BTC/USD Sürekli Sözleşmesi satın alıyorsunuz (uzun). BTC/USD çiftinin etiket fiyatı şu anda 1.250$ seviyesinde.

  Gerçekleşmemiş PNL’niz, ortalama giriş fiyatı ile etiket fiyatı arasındaki farka göre hesaplanır.

  Gerçekleşmemiş Kâr = ( $1 / $1.000 - $1 / $1.250 ) * 1.000 = 0,20 BTC

  BTC/USD çiftinin son fiyatı 1.500$ seviyesinde. Ama gerçekleşmemiş PNL hesaplamalarında son fiyat yerine etiket fiyatını kullanırız. Bunun açıklaması için bkz. Adil Fiyat Belirleme.

  1.500$’dan 500 BTC/USD Sürekli Sözleşmesi satarak kâr etmek istiyorsunuz.

  Gerçekleşmiş PNL’niz, ortalama giriş fiyatı ile BTC/USD çiftini sattığınız fiyat arasındaki farka göre hesaplanır.

  Gerçekleşmiş Kâr = ( $1 / $1.000 - $1 / $1.500 ) * 500 = 0,17 BTC

  Gerçekleşmiş PNL, pozisyonunuzu gerçekten alabileceğiniz veya satabileceğiniz seviyeye dayanır ve normalde bu etiket fiyatı değildir. 500 Sürekli Sözleşmenizi 1.250$ etiket fiyatından sattıysanız gerçekleşmiş kârınız 0,10 BTC olurdu.

  Örnek 2: Fonlama Ücretleri

  BaseFEX’te yatırım günü içerisinde fonlama ücretleri ödeyebilir veya alabilirsiniz. Detaylı açıklama için bkz. Sürekli Sözleşmelere Genel Bakış.

  Her 8 saatte bir fonlama ücreti hesaplanır ve bunun oranı %1’dir; alıcılardan satıcılara ödenir.

  Eğer 100 BTC değerinde BTC/USD Sürekli Sözleşme Alırsanız (Uzun), pozisyonun gerçekleşmiş PNL’si yoktur. O halde fonlama zamanında 1 BTC ödemeniz gerekir ve fonlama ücreti ödendikten sonra gerçekleşmiş PNL’niz -1 BTC olur.

  Eğer 100 BTC değerinde BTC/USD Sürekli Sözleşme satarsanız (Kısa), pozisyonun gerçekleşmiş PNL’si 1 BTC’dir.

  Örnek 3: İşlem Ücretleri

  BaseFEX'te tüm yatırım ücretleri gerçekleşmiş PNL üzerinden hesaplanır.

  BTC/USD Sürekli Sözleşmesi satın aldınız ama piyasada değişim olmadı. Gerçekleşmemiş PNL’niz 0’dır, ama BTC/USD Sürekli Sözleşmesini satın alırken bir piyasa alıcı ücreti ödediğiniz için gerçekleşmiş PNL’niz negatiftir.

  Eğer bir pasif limit emri girmiş olsaydınız, emir gerçekleştirildiğinde bir piyasa yapıcı olarak etiketlenirdiniz. Bu durumda yatırımınız için bir indirim ödemesi alırdınız. Gerçekleşmemiş PNL’niz 0 ve gerçekleşmiş PNL’niz pozitif olurdu.

  Örnek 4: Gerçekleşmiş PNL Hesaplama

  BaseFEX’te gerçekleşmiş PNL’niz farklı durumlara göre hesaplanır. Mevcut pozisyonunuzun boyutunu küçültmek veya onu tamamen kapatmak istemenize bağlıdır.

  Gerçekleşmiş kârı 10 BTC olan açık bir pozisyonunuz varsa, bu tutarı Açık Pozisyonlar’da görebilirsiniz.

  Bu pozisyonu tamamen kapatırsanız ve 10 BTC kâr alırsanız, bu tutarı Kapanmış Pozisyonlar’da görebilirsiniz.

  Aynı sözleşmede yeni bir pozisyon açarsanız, gerçekleşmiş PNL’niz Açık Pozisyonlar’da 0 BTC olarak sıfırlanır. Bu yeni pozisyonu kısmen kapatmanın sonucunda meydana gelen Gerçekleşmiş PNL de Açık Pozisyonlar’da görüntülenir.

  Bu yeni pozisyonu tamamen kapatırsanız, herhangi gerçekleşmiş PNL Kapanmış Pozisyonlar’da o sembole eklenir.

 • ---