Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Profit and Loss

  You are highly recommended to read this guide to understand what unrealized PNL and realized PNL are.

  Example 1: Buying and Selling

  You buy long 1,000 BTC/USD Perpetual Contracts with an entry price of $1,000. The mark price of BTC/USD is currently $1,250.

  Your unrealized PNL is based on the difference between your average entry price and the mark price.

  Unrealized Profit = ( $1 / $1,000 - $1 / $1,250 ) * 1,000 = 0.20 BTC

  The last price of BTC/USD is $1,500. Yet we use the mark price instead of the last price to calculate the unrealized PNL. You can check Fair Price Marking for further explanation.

  You want to sell 500 BTC/USD Perpetual Contracts at $1,500 and earn your profit.

  Then your realized PNL is based on the difference between your average entry price and the price where you sell BTC/USD.

  Realized Profit = ($1 / $1,000 - $1 / $1,500 ) * 500 = 0.17 BTC

  Realized PNL is based on where you can actually buy or sell your position, which is normally not the mark price. If you had sold your 500 Perpetual Contracts at the mark price of $1,250, then you would have a realized profit of 0.10 BTC.

  Example 2: Funding Fees

  At BaseFEX, you can pay or receive your funding fees during the trading day. You can check Perpetual Contract Overview for detailed explanation.

  There is a funding fee in every 8 hours, and the rate is 1%, paid from the buyers to the sellers.

  If you Buy/Long 100 BTC worth of BTC/USD Perpetual Contract and the position has no realized PNL. Then you have to pay 1 BTC during the funding time, and your realized PNL will be -1 BTC after the funding fee has been paid.

  If you are short 100 BTC worth of BTC/USD Perpetual Contract, you will receive 1 BTC, and your realized PNL will be 1 BTC.

  Example 3: Trading Fees

  At BaseFEX, all trading fees are calculated by realized PNL.

  You bought BTC/USD Perpetual Contract, but the market has not changed. Your unrealized PNL is 0, but your realized PNL is negative because you paid a taker fee when you bought the BTC/USD Perpetual Contract.

  Example 4: Realized PNL Accounting

  At BaseFEX, your realized PNL will be calculated due to different cases. It depends on whether you want to reduce the size of your existing position or close it entirely.

  If you have an open position with a realized profit of 10 BTC, then you will see this amount shown on the Open Positions. The Realized PNL resulting from a partial closure of this new position will be shown on the Open Positions as well.

 • ---