Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • Margin - Risk Limits

  Overview

  At BaseFEX, risk limits are implemented on all trading accounts to minimize the occurrence of large liquidations on margined contracts.

  In case some users amass larger positions, they pose a risk to others on the exchange who may experience Auto-Deleveraging if the position cannot be fully liquidated. The Step model helps avoid this through increasing margin requirements for large positions.

  Dynamic Risk Limits

  Every contract has a Base Risk Limit and Step. Combined with the base Maintenance Margin and Initial Margin requirements, these numbers are used to calculate the full margin requirement at each position size.

  If the position size increases, the maintenance, and initial margin requirements will increase as well. Users must authorize a higher or lower risk limit on the Positions panel. Margin requirements will automatically increase and decrease as your risk limit changes.

  Instrument Risk Limits

  #

  Formulas

  Contract settled by BTC, then Q = 0.005%
  Contract settled by USDT, then Q = 0.0000005%
  Term Formula BTCUSD Example (200 BTC)
  New Maintenance Margin % MM = M + MAX(0, Position Value - R) * Q 0.5% + MAX(0, 200 - 100) * 0.005% = 1.00%
  New Initial Margin % IM = I + MAX(0, Position Value - R) * Q 1.00% + MAX(0, 200 - 100) * 0.005% = 1.50%
  Maintenance Margin New MM * Gross Position Value 1.00% * 200 BTC = 2 BTC
 • ---