Chỉ dẫn nội dungVề BaseFEXHỗ trợ người dùngTổng quan về hợp đồng tương laiTổng quan về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSDT Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnBTCUSD Giới thiệu về hợp đồng vĩnh viễnPhí giao dịchGiao dịch như thế nào/ Cách giao dịchMargin/ ký quỹ/ đòn bẩy tài chính - intial margin (ký quỹ ban đầu)/ maintance margin (ký quỹ duy trì)/ margin đã sử dụng Cross Margin và isolated margin/ ký quỹ - vị thế theo - vị thế toàn bộKý quỹ- Giảm thiểu rủi rolệnh / Các loại lệnhlệnh / Cài đặt lệnh Tổng quan về Thanh lý bắt buộcThanh lý bắt buộc - Đánh dấu mức giá hợp lýThanh lý bắt buộc - tự động giảm vị thếPhí tiền vốnLời lỗ/ Biến động số tiềnPhái sinh tiền kỹ thuật sốHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn ( Swap Contract)Thời hạn BitcoinHợp đồng tương lai EthereumHợp đồng hoán đổi không kỳ hạn XRPGiao dịch Margin/ ký quỹLimit Orders vs Stop OrdersBaseFEX vs. Competitorsđiều cần biết khi rút tiềnKhông được KYC cho phépBáo cáo và đánh giáHoàn tiền thông qua mời người khác tham giaĐiều khoản phục vụChính sách riêng tưTính an toànThuật ngữ "Ký quỹ"Các vấn đề thường gặpBlog
 • BTCUSDT Hợp đồng không kỳ hạn/ hợp đồng vĩnh viễn

  Tổng quan

  • BTCUSDTLà hợp đồng không kỳ hạn dựa vào .BFBTCUSDT chỉ số định giá. Mỗi bản hợp đồng có giá trị BTC bitcoin.
  • Tiền cơ sở của hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDTmà BaseFEX hiện nay có cung cấp làBTC, giá tiền làUSDT .
  • Tiền chi hoặc thu mỗi giờ là Thời gian chi trả lần tiếp theo là
  • Lợi dụng tính chỉ số giá sai biệt tính toán lãi suất vốn. Chỉ số .BTCBON8H và chỉ số .USDTBON8H là mức lãi suất tiêu chuẩn,chỉ số .BTCUSDTPI8H là tỷ lệ giá sai biệt,những chỉ số trên chủ yếu dùng cho tính toán lãi suất vốn cuối cung.
  • Hợp đồng này là hợp đồng không kỳ hạn, sẽ không hết hạn

  Tính Funding Rate

  Lãi suất cơ sởLãi suất định giá Giá sai biệt
  Ký hiệu/ ký tự.BTCBON8H.USDTBON8H.BTCUSDTPI8H
  Lãi suất0.00%0.00%0.00%
  I= Lãi suất, B= Lãi suất cơ bản, Q= tỷ lệ định giá, T= Số lần nộp Funding Rate mỗi ngày, P= Premium, F= Funding Rate
  • lãi suất vốn là lãi suất vốn giữa các nhà giao dịch
  • Sử dụng giá sai biệt để tính toán, đồng thời có thể nhận đượclợi nhuận, có thể điều chỉnh tối đa 0.05%
  Công thứcKết quả
  I = (Q - B) / TI = (0.00% - 0.00%)/ 3 = 0.0000%
  F = P + Clamp(I - P, -0.05%, 0.05%)F = 0.00% + Clamp(0.0000% - 0.00%, -0.05%, 0.05%) = 0.0000%

  Chi tiết về hợp đồng đã hoàn thành

 • ---